مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دهمين كنگره سراسري بيوشيمي و سومين كنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي
  گروه   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي
  امتیاز   داراي امتياز بازآموزي
  تاریخ شروع   ۲۰ تیر ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۳ تیر ۱۳۸۸
  دبير علمي كنگره آقاي دكتر انصاري- دبير اجرايي كنگره آقاي دكتر گلستاني
دهمين كنگره سراسري بيوشيمي وسومين كنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي در تاريخ 23-20 تيرماه سال 1388 با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد.اميد است با همكاري ومشاركت فعال دانشمندان و محققين اين رشته و رشته هاي وابسته امكان برگزاري كنگره اي وزين و علمي كه موجب ارتقاي كمي و كيفي و تعامل علمي هر چه بيشتر شركت كنندگان شود، فراهم آيد.
ثبت نام كنگره از طريق سايت ذيل امكان پذير مي باشد:
WWW.biochemiran.com/congress10
آدرس ايميل كنگره دهم:
Email: congress10@ biochemiran.com
مهلت ارسال مقاله تا تاريخ 15/11/87 مي باشد.