مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی مدون بیماریهای ایمیون بولوزها - لنفومها و تومورهای پوستی
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر محمدجواد ناظمی تبریزی
  محل برگزاری   تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره)
  امتیاز   1
  تاریخ شروع   ۱۵ آبان ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۱۷ آبان ۱۳۸۷