مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار یک روزه سرطان معده
  گروه   گروه راديوتراپي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر پیمان حداد
  محل برگزاری   سالن تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
  امتیاز   دارد
  تاریخ شروع   ۱۳ تیر ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۱۳ تیر ۱۳۸۷
  سمینار یک روزه "سرطان معده" انستیتو کانسر، با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه، در روز پنجشنبه 13 تیر 1387 در سالن تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
دکتر پیمان حداد، دبیر سمینار.
http://www.cancer-institute.ac.ir/StomachCancerSeminar.htm