مشخصات سخنرانی

  موضوع سخنرانی   بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
  محل سخنرانی   تهران - هتل المپیک
سخنران دکتر احمد عامری
  تاریخ سخنرانی   ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶