مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   باز اموزی رادیولوژی
  گروه   گروه راديولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر هادی رکني يزدی
  محل برگزاری   مرکز تصویر برداری- بیمارستان امام
  امتیاز   12
  تاریخ شروع   ۳۰ بهمن ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۳ بهمن ۱۳۸۶
  تازه های interventional radiology و neuroradiology از اهداف اصلی برنامه است. مشکلات تشخیصی در سونوگرافی و سی تی اسکن نیز بحث خواهد شد.