مشخصات سخنرانی

  موضوع سخنرانی   Less or Minimal Invasive Surgery
  محل سخنرانی   مركز همايشهاي رازي
سخنران دکتر حسن قندهاري
  تاریخ سخنرانی   ۱۲ تیر ۱۳۹۰