مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره سراسری جراحی تیروئید و پاراتیروئید
  گروه   گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر فرامرز کريميان
  محل برگزاری   تالار امام - بیمارستان امام خمینی
  امتیاز   10
  تاریخ شروع   ۴ بهمن ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۵ بهمن ۱۳۸۹
  کنگره سراسری جراحی تیروئید و پاراتیروئید
با همکاری
- انجمن غدد و متابولیسم ایران
جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
- انجمن پزشکی هسته ای ایران
- انجمن رادیولوژی ایران

آدرس: تهران - بلوار کشاورز- بیمارستان امام خمینی - دفتر گروه جراحی - دبیرخانه کنگره جراحی تیروئید پاراتیروئید
تلفاکس: 66937185 - 021
Web site: Htt:// TPTSC.TUMS.AC.IR