مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همايش بين المللي كودكان
  گروه   گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر علی ربانی
  محل برگزاری   آمفي تئاتر امام خميني
  امتیاز   22
  تاریخ شروع   ۲۶ مهر ۱۳۸۶
  تاریخ پایان  
  افتتاحيه همايش با حضور مهمانان خارجي و داخلي پنج شنبه 26/07/86 برگزار گرديد.