مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   نهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و سومین همایش سالان انجمن سرطان ایران
  گروه   گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان امام خمینی - مرکز همایشهای بین المللی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۶ آبان ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۱۸ آبان ۱۳۸۶