مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بیماریهای پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر شیدا شمس دواچی
  محل برگزاری   هتل المپیک
  امتیاز   12
  تاریخ شروع   ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
  ارائه آخرین دستاوردهای روز در زمینه دانش درماتولوژی