مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بین المللی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر شیدا شمس دواچی
  محل برگزاری   تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۷ اردیبهشت ۱۹۸۶
 
کنگره بين المللي بيماريهاي پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
7-5 اردیبهشت ماه سال 1386

گروه بيماريهاي پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران در نظر دارد کنگره بين‌المللي
بيماريهاي پوست بيمارستان رازي را در ارديبهشت 1386 در تهران برگزار نمايد.
اين همايش بزرگ، با حضورساير گروه هاي پوست دانشگاه هاي علوم پزشکي و مراکز
تحقيقات بيماريهای پوست كشور برگزار مي‌شود. از برخي دانشمندان برجسته و صاحب ‌نام
دنيا براي شرکت در اين کنگره و برگزاري هرچه بهتر آن دعوت شده است. از كليه
علاقه‌مندان جهت حضور در اين كنگره بين‌المللي دعوت بعمل مي آيد از پزشكان و
پژوهشگراني كه به نوعي كارهاي تحقيقاتي علوم پايه يا باليني مربوط به پوست انجام داده اند
درخواست مي شود خلاصه مقاله خود را تا 30 دي 1385 ارسال نمايند. اطلاعات به روز
همايش ازطريق سايت در دسترس است.
همايش پوست رازي براي دريافت خلاصه مقاله درحوزه هاي زيرآمادگي دارد:

• بيماريهاي داخلي و درماتولوژي
• بيماريهاي دهان و مخاط
• ليزر و زيبايي
• اعصاب و بيماريهاي پوست
• پزشكي قانوني و و بيماريهاي پوست
• تازه هاي درماتولوژي
• درماتولوژي و علوم پايه
• درماتوپاتولوژي
• درماتولوژي باليني
• بيماري هاي پوست كودكان
• تصويربرداري پوستي و درماتوسكوپي
• جراحي پوست
• جراحي ترميمي

نشاني هاي دبيرخانه همايش رازي
• نشاني پستي : تهران صندوق پستي133- 11955 دبيرخانه همايش رازي
• نشاني پست الكترونيك: tudc@tudc.org
• نشاني شبكه الكترونيك: www.tudccongress.org
• تلفن : 55695050 فاکس :55699977 تلفن- فاكس: 55618989