مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همایش تکنیکهای نوین رادیوتراپی
  گروه   گروه راديوتراپي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر پیمان حداد
  محل برگزاری   تالار تصویر برداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره) تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲ مرداد ۱۳۸۵
  تاریخ پایان   ۳ مرداد ۱۳۸۵
  همایش"تکنیکهای نوین رادیوتراپی" با سخنرانی اساتید آلمانی و اساتید و همکاران ایرانی برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت: 13.30-8.30 دو شنبه و سه شنبه 3و2/5/1385
محل: تالار تصویر برداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره) تهران