مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي
  گروه   گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر میترا مدرس گیلانی
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۷ آبان ۱۳۸۵
  تاریخ پایان   ۱ آذر ۱۳۸۵
  اين همايش با مشاركت متخصصين و اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و اساتيد برجسته و صاحب نام خارج از كشور برگزار ميشود