مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همایش ماهیانه پزشکی هسته ای
  گروه   گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر محسن ساغری
  محل برگزاری   موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
  تاریخ پایان   ۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
  همایش ماهیانه پزشکی هسته ای در روز پنجشنبه 7/2/85 در محل سالن کنفرانس موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای بر گزار می گردد.

سخنران: مهندس محمد حسین فراهانی
موضوع: بازسازی و بهینه سازی سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای