مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار یک روزه جراحی اعصاب اطفال Slit Ventricle Syndrome
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز طبی کودکان
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۱ آبان ۱۳۹۶
  تاریخ پایان   ۱۱ آبان ۱۳۹۶
 

بسمه تعالی

                                     

سمینار یک روزه جراحی اعصاب اطفال

Slit Ventricle Syndrome

پنج شنبه  11آبان 1396

4 الی 8 عصر

بیمارستان مرکز طبی کودکان

سالن زنجیره امید

 

دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین جراحی اعصاب، داخلی اعصاب بالغین و داخلی اعصاب اطفال

ورود برای رزیدنتها آزاد است