مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولين سمينار سراسری سلامت شغلی رانندگان
  گروه   گروه طب کار دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر خسرو صادق نیت
  محل برگزاری   تالار امام بيمارستان امام خمينی (ره)
  امتیاز   5
  تاریخ شروع   ۸ دی ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۸ دی ۱۳۸۴
  برگزاری اولين سمينار يک روزه سلامت شغلی رانندگان توسط انجمن علمی طب کار و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و ساير مراکز علمی و دانشگاهی کشور در تالار امام بيمارستان امام خمينی (ره) برگزار خواهد شد. لذا از کليه همکاران و متخصصين طب کار, قلب, داخلی, اعصاب و روان , مغز و اعصاب, چشم , ارتوپدی, گوش و گلو و بينی, پزشکی اجتماعی, پزشکی قانونی , اپيدميولوژی , جراحی فک و صورت , راديولوژی , فوق تخصصهای ريه , روماتولوژی, غدد, گوارش و پزشکان عمومی دعوت می شود با شرکت در اين سمينار و ارسال مقالات علمی و تحقيقاتی خود ما را در تحقق اهداف سمينار ياری رسانند.
دبیرخانه سمينار: تهران ميدان راه آهن - خيابان بهداری - بيمارستان بهارلو- دفتر انجمن علمی طب کار
آدرس ارسال خلاصه مقالالت drivers@tums.ac.ir
تلفن : 55677333 - 55669300
تلفکس : 55648189 - 55677337