مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دكتر وحيده سادات لاجوردي
  محل برگزاری   تهران- مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت تهران - بلوار غربی استادیوم آزادی
  امتیاز   امتیاز بازآموزی
  تاریخ شروع   ۱ آذر ۱۳۹۶
  تاریخ پایان   ۳ آذر ۱۳۹۶