مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران
  گروه   گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   ارومیه
  امتیاز   دارای امتیاز باز آموزی CME
  تاریخ شروع   ۱۹ مهر ۱۳۹۶
  تاریخ پایان   ۲۱ مهر ۱۳۹۶