مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولین کنگره ستون فقرات
  گروه   گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   سالن همایش های بین المللی جزیره کیش
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۲۶ آذر ۱۳۹۵