مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپراسلار
  گروه   گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   سالن همایشهای ابن سینای دانشکده پزشکی شهید بهشتی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۲۹ بهمن ۱۳۹۵