مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سومین کنگره هیپو فیز و ضایعات سلار و سو.پراسلار
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   سالن همایشهای ابن سینای دانشکده پزشکی شهید بهشتی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۲۹ بهمن ۱۳۹۴