مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   چهارمین کنگره نورو آندوسکوپی
  گروه   گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشکده پزشکی شهید بهشتی- سالن همایشهای ابن سینا
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۳ آذر ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۲۴ دی ۱۳۹۵