مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دومین همایش سالیانه بیماریهای طب کودکان در بیمارستان بهرامی
  گروه   گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان بهرامی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۱۵ مرداد ۱۳۹۵