مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دومین سمپوزیوم emerging and reemerging diseases -ویروس زیکا
  گروه   گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تالار بن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  امتیاز   بازآموزی و رایگان
  تاریخ شروع   ۶ خرداد ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۶ خرداد ۱۳۹۵