مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار یک روزه تازه های بیماریهای شریانی
  گروه   گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان سینا
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
  با حضور اساتید جراحی عروق کشور فرانسه و ارائه live case