مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمينار مقاومت هاي ميكربي و چالش هاي پيش رو
  گروه   گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر اکبر میرصالحیان
  محل برگزاری   تالار طب تجربي گروه فارماكولوژي دانشکده پزشکی
  امتیاز   باز آموزی
  تاریخ شروع   ۵ اسفند ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۵ اسفند ۱۳۹۴