مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همایش سراسری پزشکی ورزشی
  گروه   گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دكتر فرزين حلب چي
  محل برگزاری   سالن همایشهای رازی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۳ دی ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۲۵ دی ۱۳۹۴