مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولین سمینار سه روزه cosmetic dermatology
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر کامران بليغي
  محل برگزاری   بیمارستان رازی
  امتیاز   5/16
  تاریخ شروع   ۲۳ شهریور ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۲۵ شهریور ۱۳۸۴