مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار اوؤژانسهای اطفال
  گروه   گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   آمفی تئاتر بیمارستان بهرامی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۲۱ خرداد ۱۳۹۴