مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   2nd annual congress on critical care
  گروه   گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دكتر محمدتقي بيك محمدي
  محل برگزاری   national library hall
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۱۷ بهمن ۱۳۹۳