مشخصات پایان نامه

عنوان پايان نامه بررسي موتاسيون هاي شايع ميتوكندريايي اندازه گيري سطح سرمي ويتامين B12 و فولات و بررسي پلي مرفيسم هاي ژن 5، 10 متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز در بيماران مبتلا به ميگرن
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقطع کارشناسي ارشد
تاريخ ثبت پروپوزال تاريخ دفاع ۲۰ اسفند ۱۳۸۹
استاد راهنماي اول استاد راهنماي دوم دکتر محمد انصاری
استاد مشاور اول استاد مشاور دوم
سايرين
دانشجويان سعيده سعيدي