مشخصات پایان نامه

عنوان پايان نامه بررسي تغييرات پارامترهاي بيوشيميايي بزاق در موش هاي صحرايي مبتلا به سيروز
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقطع کارشناسي ارشد
تاريخ ثبت پروپوزال تاريخ دفاع ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
استاد راهنماي اول دكتر سياوش گرايش نژاد استاد راهنماي دوم دکتر احمد رضا دهپور
استاد مشاور اول دکتر پروین پاسالار استاد مشاور دوم
سايرين
دانشجويان سميه محمودي