مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
  گروه   گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز همایشهای رازی
  امتیاز   4
  تاریخ شروع   ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳