مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
  گروه   گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر محسن بهمني كشكولي
  محل برگزاری   مرکز همایشهای رازی
  امتیاز   9
  تاریخ شروع   ۸ آبان ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۱۱ آبان ۱۳۹۱