مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار آموزش الیزاروف
  گروه   گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز طبی کودکان
  امتیاز   دارای امتیاز بازآموزی
  تاریخ شروع   ۹ بهمن ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
 

سمینار آموزش الیزاروف

زمان :از تاریخ 9/11/93 لغایت 10/11/93 ساعت 8:00 تا 16:00

دارای امتیاز بازآموزی برای کلیه متخصصین ارتوپدی ، پرستاران ، ففیزیوتراپیست ها

جهت ثبت نام به سایت آموزش مداوم مراجعه شود.