مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   ADA 73rd scientific sessions
  گروه   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   Chicago, IL USA
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱ بهمن ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۷ بهمن ۱۳۹۳
  Chicory seed extract as an insulin sensitizer