مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار سه روزه نقش و جایگاه داروسازی هسته ای در علوم پزشکی
  گروه   گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشکده داروسازی و سازمان انرژی اتمی ایران
  امتیاز   12
  تاریخ شروع   ۱۴ شهریور ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۱۶ شهریور ۱۳۸۴