مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   ابولا: واقعیت های علمی و چالشها
  گروه   گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تالار ابن سینای دانشکده پزشکی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۸ دی ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۸ دی ۱۳۹۳