مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   ابولا: واقعیت های علمی و چالشها
  گروه   گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-تالار ابن سینا
  امتیاز   بازآموزی
  تاریخ شروع   ۸ دی ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۸ دی ۱۳۹۳
 
 
این همایش با میزبانی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی وموسسات تحقیقاتی وابسته برگزار میگردد