مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولين كنگره بين المللي درد دانشگاه علوم پزشكي تهران
  گروه   گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران - مجتمع بيمارستاني امام خميني - تالار امام خميني
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 

اولين كنگره بين المللي درد دانشگاه علوم پزشكي تهران

و دوازدهمين همايش علمي انجمن درد ايران

23 لغايت 25 ارديبهشت 1394
تهران - مجتمع بيمارستاني امام خميني
مهلت ارسال مقاله  30 دي  1393

iran.iasp.2015.ir
021-88249775