مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بین‌المللی جامعه جراحان ایران
  گروه   گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
  تاریخ پایان   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰