مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کنگره بین‌المللی جامعه جراحان ایران
  گروه   گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۸ بهمن ۱۳۹۰
  تاریخ پایان   ۱۲ بهمن ۱۲۹۰