مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   New Advances in Non-Hogkin Lymphoma diagnosis and treatment
  گروه   گروه داخلي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر جهانگیر رأفت
  محل برگزاری   Imam Hospital,, Imam HAll
  امتیاز   4
  تاریخ شروع   ۲۳ تیر ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۲۳ تیر ۱۳۸۴
  فراخوان شرکت در کنگره
انستيتو کانسر (قطب منتخب علمی ) و مرکز تحقيقات سرطان به اطلاع عموم علاقه مندان مي رساند کنگره يک روزه با عنوان " تازه هاي تشخيص و درمان لنفوم" در تاريخ 23/4/84 ساعت 8 لغايت 14 در تالار امام بيمارستان امام خميني برگزار مي گردد.
اين کنگره داراي 4 امتياز باز آموزي مي باشد.
برنامه کنگره به شرح ذيل است:
- تلاوت فرآن مجيد
- چالش هاي موجود در تشخيص و درمان لنفوم
- اپيدميولوژي و اتيولوژي لنفوم
- طبقه بندي پاتولوژيک
- طبقه بندي ايمونوهيستوشيمي و ژنتيک
- نقش روش هاي تصوير برداري در تشخيص
- نقش روش هاي راديوايزوتوپ در تشخيص و پيگيري
- فاکتورهاي تعيين پيش آگهي و انتخاب درمان
- پانل تشخيص لنفوما
- استراحت و پذيرايي
- شيمي درماني خط اول
- درمان موارد عود و مقاوم بيماري
- لنفوم هاي خاص
- نقش راديوتراپي در درمان لنفوم
- لنفوم دراطفال
- درمانهاي بيولوژيک (Targe ted) در لنفوم
- نقش پيوند مغز استخوان در درمان لنفوم
- پانل درمان لنفوم