مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   international pediatric congress
  گروه   گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   tehran
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۱ دی ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۲۲ دی ۱۳۹۳