مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران
  گروه   گروه راديولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   هتل المپیک تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳