مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   پنجمین همایش بین المللی علوم تشریحی
  گروه   گروه آناتومي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تالار امام بیمارستان امام خمینی تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع  
  تاریخ پایان