مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   چهارمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در پزشکی مولکولی، سلولی و بالینی
  گروه   گروه قلب و عروق دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان امام خمینی (ره) _تالار اما م (ره)
  امتیاز   16 امتیاز
  تاریخ شروع   ۴ آبان ۱۳۹۲
  تاریخ پایان   ۷ آبان ۱۳۹۲