مشخصات پژوهش

موضوع   بررسي خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل
گروه اول
گروه دوم
تاريخ شروع ۱۳۸۱
تاريخ پايان
وضعیت --- ? ---
همکاران دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله، گروه طب حوادث دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، بنياد مستضعفان و جانبازان، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور
در حال اجرا، مدت اجرا 10 سال تعيين شده است.
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-