مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار یک روزه کاهش دور شکم
  گروه   گروه پزشکي ورزشي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دكتر زهرا علي زاده
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني (ره)
  امتیاز   متعاقبا اعلام میگردد
  تاریخ شروع   ۴ مهر ۱۳۹۲
  تاریخ پایان   ۴ مهر ۱۳۹۲