مشخصات پژوهش

موضوع   بررسي اثر عصاره آبي بذر كاسني (Cichorium intybus L.) بر بيان ژن و پروتئين GLUT4 بافت عضله اسكلتي و سطوح سرمی پپتید C و هورمون‌های لپتین و آدیپونکتین در موش‌های صحرایی دیابتی شدید و خفیف ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين (STZ) و STZ + Niacinamide
گروه اول گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
گروه دوم گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
تاريخ شروع ۱ خرداد ۱۳۹۳
تاريخ پايان ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
وضعیت --- ? ---
همکاران پيمان نوروزي، لطف اله رضاقلي زاده
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-